Jobb i Fiskeridirektoratet

Daniel, seniorrådgiver

Daniel L. Landhaug har master i marin teknikk og er seniorrådgiver på strategisk akvakulturseksjon.

En del av vår jobb er å bidra til at fisk ikke skal rømme. Jeg ønsker å bidra til en bærekraftig bruk av ressursene i havet, til fordel for våre barn og kommende generasjoner, og da er utvikling av nye løsninger på dagens problemer viktig.

Jeg jobber blant annet som prosjektleder og produkteier i et prosjekt som arbeider med en ny maskin til maskin løsning for rapportering av anleggssertifikater for flytende akvakulturanlegg.
 

Birgitte, seksjonssjef

Birgitte Arstein er seksjonssjef for vår
kartseksjon. Hun har jobbet i
direktoratet siden 90-tallet.

Jeg ble interessert i kart og geografiske
informasjonssystemer (GIS) da jeg
studerte geografi ved UiB. GIS er nyttig
for å visualisere, sammenstille og
analysere data, og det gir ny
informasjon.

Budskap om fiskeri og akvakultur kan i
mange tilfeller illustreres bedre og mer
forståelig i en kartløsning enn i lange tekster.

 

Elsa, systemutvikler

Elsa Stojkov har jobbet som utvikler på
seksjon systemutvikling siden august
2023.

Vi jobber smidig og har fokus på å dele
kunnskap gjennom blant annet
parprogrammering. Vi jobber godt
sammen, og faglige utfordringer bidrar
til at jeg opplever egen utvikling.

Seksjonen jobber blant annet med å
utvikle programvare som blir brukt om
bord i båter. Et høydepunkt for meg da
jeg startet var å bli med ut på havet og
se hvordan systemet vårt fungerer i
praksis. Det er tydelig at vi lager
programvare som blir tatt i bruk i noen
sin arbeidshverdag. 

 

Som ansatt i Fiskeridirektoratet får du en rekke fordeler

Fleksibel arbeidstid og hjemmekontor

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid med
mulighet for avspasering samt
mulighet for å inngå en avtale
med hjemmekontor inntil to
dager i uken. 


 

Medlemskap i Statens pensjonskasse

Alle ansatte er medlemmer av
Statens pensjonskasse. Det
trekkes 2 prosent av brutto
lønn til pensjon og man får
gode boliglånsordninger. 

Mulighet for trening i arbeidstiden

Hos oss kan du trene i
arbeidstiden. Du får også
mulighet til å bli med i vårt
bedriftsidrettslag.