Er du en engasjert leder som motiveres av vårt samfunnsoppdrag?

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.
Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Om stillingen
Som seksjonssjef for fartøy- og deltakerseksjonen vil du ha en sentral rolle med ansvar for et bredt spekter av faglige oppgaver som er avgjørende for vår organisasjon. Dette omfatter utredningsarbeid, utvikling av regelverk, saksbehandling og oppfølging av tillatelser knyttet til deltakelse i fiskevirksomhet. Du vil ha både personalansvar og et betydelig ansvar for å fremme seksjonens faglige utvikling, samt påvirke måten vi jobber mot våre mål om bærekraftig ressursforvaltning på. Vi ser etter deg som også har kompetanse og interesse for å lede organisasjonen inn i en fremtid preget av automatisering og digitalisering. 
 
Fiskeridirektoratets visjon er «Livet i havet - vårt felles ansvar», og våre medarbeidere har et stort engasjement for forvaltningen av våre felles marine ressurser. Samfunnsoppdraget vårt er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet, gjennom bærekraftige og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. 
 
Medarbeiderne på seksjonen er fordelt på 13 lokasjoner langs kysten, fra Vadsø i nord til Egersund i sør. Seksjonen er en del av forvaltningsdivisjonen, som består av syv seksjoner og ledes fra Tromsø. Seksjonssjef for Fartøy- og deltakerseksjonen skal ha arbeids- og kontorsted i Tromsø eller ved et av våre kontorer i Finnmark (Båtsfjord, Hammerfest, Honningsvåg eller Vadsø).
 
Arbeidsoppgaver
Lede Fartøy- og deltakerseksjonen, herunder: 

 • ansvar for at seksjonen utfører sin virksomhet og leverer tjenester og aktiviteter i tråd med fastsatte mål og resultatkrav 
 • ledelse og utvikling av seksjonens medarbeidere
 • legge til rette for god samhandling internt og god brukerrettet dialog eksternt
 • sikre at rettsanvendelsen er ensartet og at virksomheten utføres i samsvar med lover, forskrifter og øvrige styrende dokumenter 
 • ansvar for registre for deltakelse i fiskerier, herunder kvalitet og modernisering 
 • inngå i forvaltningsdivisjonens ledergruppe

 
 
Kvalifikasjonskrav
Du må ha:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen eller fiskerikandidat 
 • ledererfaring med personalansvar 
 • erfaring med minst ett av seksjonens ansvarsområder, og gode forutsetninger for å handtere den faglige bredden i seksjonens ansvarsområder
 • god kunnskap om offentlig forvaltning, herunder forståelse av organisatoriske strukturer og innsikt i samarbeid med myndigheter på ulike nivå 
 • digital forståelse og interesse for å modernisere saksbehandlingen med større grad av automatiserte løsninger 
 • meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 
Du bør ha:

 • kunnskap om norsk fiskerinæring
 • erfaring med fjernledelse
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • god engelsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 
 
Personlige egenskaper
Du har gode lederegenskaper og samarbeidsevner, og viser dette gjennom fornøyde medarbeidere og gode relasjoner internt og eksternt. Du er utviklingsorientert, med gode strategiske ferdigheter, og gjennom ditt trygge lederskap evner du å motivere medarbeiderne dine til å nå seksjonens og organisasjonens mål. 
Videre er du strukturert, beslutningsdyktig og kvalitetsbevisst, med høy gjennomføringsevne og fokus på effektivitet. Du jobber selvstendig, samtidig som du evner å søke støtte og veiledning fra dine kolleger.  

Stillingen som seksjonssjef er en sentral rolle med mange samarbeidsflater internt og eksternt. Du vil ha et stort ansvarsområde både faglig og personalmessig, og personlig egnethet vil derfor vektlegges i stor grad, sammen med øvrige kvalifikasjonskrav.

Hvorfor velge oss?
Som vår nye kollega vil du få spennende oppgaver i en organisasjon i endring og utvikling. Du får stor mulighet til å utvikle deg sammen med faglig dyktige kollegaer, og vi har interne ordninger for videreutvikling.


Som ansatt i denne stillingen får du en rekke fordeler:

 

 • et faglig sterkt kollegium med stort engasjement for forvaltning av våre marine ressurser
 • medlemskap i Statens pensjonskasse. Dette innebærer blant annet 2 prosent innbetaling til pensjon, gode forsikringsmuligheter og gode boliglånsordninger.
 • mulighet for inntil 2 dager hjemmekontor i uken.
 • fleksibel arbeidstid med sommer- og vintertid samt muligheter for avspasering.
 • hos oss kan du trene i arbeidstiden.

 

Stillingen er innplassert i stillingskode 1211, med lønn fra kr 900 000.- til kr 1 050 000.- per år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 


Inkluderende arbeidsplass
Fiskeridirektoratet er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulik bakgrunn, erfaring, kompetanse og perspektiv for å løse vårt samfunnsoppdrag.  


Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke.

 

Andre opplysninger og bakgrunnssjekk
Alle som søker stillingen må søke digitalt. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). 


Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.


Fiskeridirektoratet benytter Semac bakgrunnssjekk i sine rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.


For mer informasjon, kontakt rekrutterende leder Jon-Erik Henriksen på telefon (Norge +47) 90880016. 

Søknadsfrist: 18.8.2024 

Foto: Fiskeridirektoratet

Søknadsfrist:  18.8.2024
Stillingstittel:  Seksjonssjef
Arbeidsområde:  Forvaltning
Kategori:  Fiskeriforvaltning
Stillingstype:  Fast
Heltid/deltid:  Heltid
Sted: 

TROMSØ, NO, 9008 BÅTSFJORD, NO, 9990 HAMMERFEST, NO, 9600 HONNINGSVÅG, NO, 9750 VADSØ, NO, 9800